Oświadczenie

Radom, 07-05-2018r.

O ś w i a d c z e n i e

Ja Cezary Popielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLSWAT Cezary Popielski, oświadczam, że w katalogu oferowanych przeze mnie produktów omyłkowo z powodu nieświadomego błędu pracownika zostały zamieszczone fotografie produktu, którego nie jestem producentem, które zostały niezwłocznie usunięte po stwierdzeniu tego niefortunnego faktu. Jednakże należy zaznaczyć iż w ofercie mojej firmy znajduje się wózek o tym samym przeznaczeniu i tych samych parametrach technicznych, który to produkt został zobrazowany w naszych materiałach reklamowych z nieświadomym użyciem zdjęcia nalężącego do POSTALSTEEL GROUP POLSKA sp. z o.o. z/s w Tarnowie Podgórnym. Produktem tym jest : wózek z regulacją 80/5 rolek ( nr artykułu 15.805.01 P ) oraz zestaw wózków z regulacją 80/15.805.01S x 2 + 15.825S + 15.826S ( nr artykułu PAKIET 04 P ).  Podkreślić także należy iż przedmiotowa fotografia nie odzwierciedla faktycznych wymiarów, parametrów technicznych, a stanowi jedynie ogólne zobrazowanie produktu.

Intencją mojej firmy nigdy nie było wykazanie iż w naszej ofercie znajduje się produkt z grupy produktów POSTALSTEEL GROUP POLSKA sp. z o.o., a jedynie zobrazowanie iż w naszej gamie ofertowej znajduje się produkt spełniający tą samą funkcję.

Oświadczam również iż o ile ktoś mógł odnieść wrażenie, że w ofercie mojej firmy znajduje się produkt 5 rolkowy z grupy PSG to wyrażam ubolewanie z zaistniałej nieumyślnie sytuacji, która nie była zamierzoną ani zaplanowaną czynnością. Nigdy nie stosowałem nieuczciwych praktyk i nie zamierzam podejmować czynów nieuczciwej konkurencji w jakiejkolwiek formie.

 

Powyższe oświadczenie można pobrać klikając tutaj