7 maja 2018

Oświadczenie

Radom, 07-05-2018r. O ś w i a d c z e n i e Ja Cezary Popielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLSWAT Cezary Popielski, oświadczam, […]
2 marca 2018

Zapytanie budowa stoiska

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 POIG 3.3.3 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 POIG 3.3.3 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE […]
2 marca 2018

Zapytanie katalogów produktowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 POIG 3.3.3 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 POIG 3.3.3 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE […]
5 lutego 2018

Zapytanie katalogi gadżety ulotki

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 POIG 3.3.3 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 POIG 3.3.3 ZAPYTANIE OFERTOWE […]